وب

ده تا از بهترین زبان‌های برنامه‌ نویسی برای یادگیری در سال ۲۰۲۰ (برای شغل و آینده)

امروزه مهمترین مهارت برای یادگیری، نوشتن یک برنامه‌ی کامپیوتری است. امروزه کامپیوترها در همه‌ی صنایع کاربرد دارند. از خلبان خودکار هواپیما گرفته تا سرعت‌سنج دیجیتال دوچرخه‌تان، اشکال مختلف کامپیوتر،...